Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 05.06.2018 9:00
2_DK_KO Kemija okoliša 1. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  Organizacija rada i akreditacija laboratorija
C613
Kemija površina
C613
   
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
  seminar Organizacija rada i akreditacija laboratorija
C613
seminar Kemija površina
C613
   
11.15   
12.00
  Kemija materijala
C613
Analitička kemija okoliša
C613
   
12.15   
13.00
     
13.15   
14.00
  seminar Kemija materijala
C613
seminar Analitička kemija okoliša
C613
   
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00