Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
1_SZOM Preddiplomski stručni studij ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00

vježbe Osnove fizikalne kemije
F501

ili

vježbe Sigurnost pri radu
B502

vježbe iz Analitičke kemije
F507
vježbe Osnove organske kemije
F503
vježbe iz Analitičke kemije
F507
 
9.15   
10.00
 
10.15   
11.00
 
11.15   
12.00
 
12.15   
13.00
vježbe Sigurnost pri radu
B502
Sigurnost pri radu
A02
   
13.15   
14.00
     
14.15   
15.00
      Osnove fizikalne kemije
E402
 
15.15   
16.00
    Analitička kemija
F405
Osnove organske kemije
F402
16.15   
17.00
Osnove strojarstva
E400
  seminar iz Osnova fizikalne kemije
E402

grupe E1, E2, F1, F2
17.15   
18.00
seminar iz Osnova strojarstva
E400

grupe F1, F2
  seminar Analitička kemija
F405

grupe F1, F2
seminar iz Osnova fizikalne kemije
E402

grupe F1, F2
seminar iz Osnova organske kemije
F402

grupe F1, F2
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00