Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 24.02.2020 11:48
1_PKT_ZO Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer ZAŠTITA OKOLIŠA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
vježbe iz Anorganske kemije
F505
seminar Matematika 2
E402
grupe C1, C2, D1, D2, D3

vježbe iz Analitičke kemije
F507

ili

vježbe iz Anorganske kemije
F505

Matematika 2
A02
Anorganska kemija
A02
9.15   
10.00
10.15   
11.00
seminar iz Analitičke kemije
F402

grupe C1, C2
Fizika 2
A02
11.15   
12.00
seminar iz Anorganske kemije
F402

grupe C1, C2
 
12.15   
13.00
seminar Fizika 2
E402
grupe C1, C2, D1, D2, D3
   
13.15   
14.00
    vježbe iz Fizike 2
E408
   
14.15   
15.00
    vježbe iz Fizike 2
E408
vježbe iz Analitičke kemije
F507
15.15   
16.00

Analitička kemija
A02

   
16.15   
17.00
     
17.15   
18.00
     
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00