Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 24.02.2020 11:48
1_PK Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Anorganska kemija
F402
seminar iz Matematike 2
E402
grupe C1, C2, D1, D2, D3

vježbe iz Anorganske kemije 1
F505

ili

vježbe iz Fizike 2
E408

 

Matematika 2
A02
vježbe iz Fizike 2
E408
9.15   
10.00
10.15   
11.00
Analitička kemija 1
F402
seminar iz Anorganske kemije 1
E402
grupe D1, D2, D3
Fizika 2
A02
11.15   
12.00
seminar iz Analitičke kemije 1
E402
grupe D1, D2, D3
 
12.15   
13.00
seminar iz Fizike 2
E402
grupe
C1, C2, D1, D2, D3
   
13.15   
14.00
    vježbe iz Anorganske kemije 1
F505
   
14.15   
15.00
  vježbe iz Analitičke kemije 1
F507
vježbe iz Analitičke kemije 1
F507
 
15.15   
16.00
   
16.15   
17.00
   
17.15   
18.00
     
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00