Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 31.01.2019 9:08
1_DK_OKB Organska kemija i biokemija 1. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Organska sinteza
E402
  Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
F407
Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
C613
 
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
seminar iz Organske sinteze
E402
Opća mikrobiologija
A02
seminar Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
F407
seminar Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
C613
 
11.15   
12.00
  Kvantna kemija
F402
   
12.15   
13.00
  Uvod u molekularnu biologiju
F405

vježbe iz Opće mikrobiologije
PMFpraktikum B2-19

(2. kat, Odjel za biologiju

 
13.15   
14.00
  seminar Kvantna kemija
F402
 
14.15   
15.00
  seminar iz Uvoda u molekularnu biologiju
F405
  vježbe Organska sinteza
F503
15.15   
16.00
    vježbe Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
A416
16.15   
17.00
   
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00