Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
1_DK_KO Diplomski sveučilišni studij KEMIJA: smjer KEMIJA OKOLIŠA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
         
10.15   
11.00
         
11.15   
12.00
         
12.15   
13.00
         
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00