Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 21.01.2019 9:46
1_DK_KO Kemija okoliša 1. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
         
10.15   
11.00
         
11.15   
12.00
         
12.15   
13.00
         
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00