Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 17.01.2019 12:41
C613 vijećnica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
      Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
1_DK-OKB
 
9.15  
  10.00
       
10.15  
  11.00
      seminar Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
1_DK-OKB
 
11.15  
  12.00
         
12.15  
  13.00
         
13.15  
  14.00
         
14.15  
  15.00
         
15.15  
  16.00
         
16.15  
  17.00
         
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00