Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 21.03.2019 11:52
F407 predavaonica (40 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
Opća biologija
3_PK
Prirodni organski spojevi
2_PK
Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
1_DK_OKB
   
9.15  
  10.00
   
10.15  
  11.00
Elektrokemija
2_PKT-KI
seminar Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
1_DK_OKB
Razvoj prehrambenog proizvoda
3_PPT
Med i drugi pčelinji proizvodi
1_DPT
11.15  
  12.00
  Inženjerstvo otpadnih voda
2_DKT-M
seminar Razvoj prehrambenog proizvoda
3_PPT
12.15  
  13.00
Galvanotehnika
3_PKT-KI
   
13.15  
  14.00
  Fizikalna kemija 2
2_PK
Osnove poduzetništva
3_SZOM
 
14.15  
  15.00
Energija i razvoj
2_DKT_ZO
   
15.15  
  16.00
  seminar iz Fizikalne kemije 2
2_PK
seminar Osnove poduzetništva
3_SZOM
 
16.15  
  17.00
         
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00