Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 04.03.2019 10:55
F406 predavaonica (40 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
         
9.15  
  10.00
         
10.15  
  11.00
seminar Opća biologija
3_PK
rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije
11.15  
  12.00
rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije        
12.15  
  13.00
         
13.15  
  14.00
         
14.15  
  15.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
15.15  
  16.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
16.15  
  17.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
17.15  
  18.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
18.15  
  19.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
19.15  
  20.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto