Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
F406 predavaonica (40 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
         
9.15  
  10.00
         
10.15  
  11.00
rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije
11.15  
  12.00
         
12.15  
  13.00
         
13.15  
  14.00
         
14.15  
  15.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
15.15  
  16.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
16.15  
  17.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
17.15  
  18.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
18.15  
  19.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
19.15  
  20.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto