Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 06.03.2020 12:40
F405 predavaonica (40 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
    Priprava tehnoloških voda
3_PKT_KI
Održive tehnologije u prehrambenoj industriji
1_DPT
Mineralne sirovine iz mora
3_PKT_KI
9.15  
  10.00
   
10.15  
  11.00
Anorganski procesi u heterogenim sustavima
1_DKT_M
Tehnologija i prerada aluminija
3_SZOM
Korozija i zaštita metala
2_SZOM
seminar Održive tehnologije u prehrambenoj industriji
1_DPT
 
11.15  
  12.00
Nove tehnike konzerviranja hrane
1_DPT
Procesi u prehrambenoj industriji
2_PPT
12.15  
  13.00
Zaštita voda
3_PKT-ZO, 3_SZOM
Uvod u molekularnu biologiju
1_DK_OKB
Materijali u graditeljstvu
2_SZOM
seminar Procesi u prehrambenoj industriji
2_PPT
13.15  
  14.00
Senzorske analize hrane
2_DPT
 
14.15  
  15.00
seminar iz Zaštite voda
3_PKT-ZO
seminar iz Uvoda u molekularnu biologiju
1_DK_OKB
   
15.15  
  16.00
seminar iz Procesno inženjerstvo u zaštiti okoliša
1_DKT-ZO
  Analitička kemija
1_SZOM
seminar Senzorske analize hrane
2_DPT
 
16.15  
  17.00
Procesno inženjerstvo u zaštiti okoliša
1_DKT-ZO
     
17.15  
  18.00
  seminar Analitička kemija
1_SZOM
grupe F1, F2
   
18.15  
  19.00
       
19.15  
  20.00