Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 21.03.2019 8:14
F402 predavaonica (80 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
Anorganska kemija
1_PK
Projektiranje procesa
1_DPT, 2_DKT-M, 2_DKT-ZO
seminar iz Anorganske kemije
1_PKT_KI-A
grupe A1, A2
Termodinamika
2_PPT
Mineralne sirovine iz mora
3_PKT_KI
9.15  
  10.00
seminar iz Analitičke kemije
1_PKT_KI-A
grupe A1, A2
seminar Termodinamika
2_PPT
10.15  
  11.00
Analitička kemija
1_PK
seminar iz Matematike 2
1_PKT-KI-B, 1_PKT-ZO
grupe C1, C2, B1
     
11.15  
  12.00
Kvantna kemija
1_DK-OKB
Elektrokemija
2_PKT-KI
seminar Termodinamika
2_PKT-KI, 2_PKT-ZO
12.15  
  13.00
Metode karakterizacije materijala
1_DKT-ZO, 3_SZOM
seminar iz Elektrokemije
2_PKT-KI
13.15  
  14.00
seminar iz Matematike 2
1_PKT-KI-A
grupe A1, A2, B2, B3
seminar Kvantna kemija
1_DK-OKB
Mjerenje i vođenje procesa
2_PKT-KI
 
14.15  
  15.00
Kemijski reaktori
1_DKT_M, 1_DKT_ZO
   
15.15  
  16.00
    Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa
2_PKT-KI
Osnove organske kemije
1_SZOM
16.15  
  17.00
       
17.15  
  18.00
        seminar iz Osnova organske kemije
1_SZOM
grupe F1, F2
18.15  
  19.00
    ALUMNI    
19.15  
  20.00
    ALUMNI