Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:31
E402 predavaonica (80 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
Organska sinteza
1_DK_OKB
seminar iz Matematike 2
1_PK
grupe D1, D2, D3
seminar iz Analitičke kemije
1_PKT_KI-B
grupe B1, B2, B3
Polimerni materijali
3_PKT_KI
seminar Projektiranje procesa
2_DKT-M, 2_DKT-ZO
9.15  
  10.00
seminar iz Anorganske kemije
1_PKT_KI-B
grupe B1, B2, B3
10.15  
  11.00
seminar iz Organske sinteze
1_DK_OKB
seminar iz Anorganske kemije 1
1_PK
grupe D1, D2, D3
Procesi u prehrambenoj industriji
2_PPT
  Elektrokemijsko inženjerstvo
1_DKT_M
11.15  
  12.00
Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo
1_DPT
seminar iz Analitičke kemije 1
1_PK
grupe D1, D2, D3
Organska kemija 2
2_PK
12.15  
  13.00
  seminar iz Fizike 2
1_PKT_ZO, 1_PK
grupe C1, C2, D1, D2, D3
seminar iz Elektrokemijskog inženjerstva
1_DKT_M
13.15  
  14.00
seminar Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo
1_DPT
    seminar iz Organske kemije 2
2_PK
14.15  
  15.00
  Odabrani procesi kemijske industrije
3_PK, 3_PKT_ZO
  Osnove fizikalne kemije
1_PPT, 1_SZOM
 
15.15  
  16.00
  Termodinamika
2_PKT-KI, 2_PKT-ZO
 
16.15  
  17.00
    seminar iz Osnova fizikalne kemije
1_PPT, 1_SZOM
grupe E1, E2, F1, F2
 
17.15  
  18.00
    seminar iz Osnova fizikalne kemije
1_SZOM
grupe F1, F2
 
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00