Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 17.01.2019 10:14
E401 predavaonica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
         
9.15  
  10.00
         
10.15  
  11.00
         
11.15  
  12.00
         
12.15  
  13.00
         
13.15  
  14.00
rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije rezervirano za turnusnu nastavu integriranog studija Farmacije
14.15  
  15.00
         
15.15  
  16.00
         
16.15  
  17.00
         
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00