Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 12.03.2019 11:18
E400 predavaonica (40 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
  seminar iz Analitičke kemije
1_PPT
grupe E1, E2
Odabrani procesi kemijske industrije
3_PK, 3_PKT_ZO
Anorganski procesi u heterogenim sustavima
1_DKT_M
seminar iz Biokemije II
3_PK
9.15  
  10.00
  seminar iz Anorganske kemije
1_PPT
grupe E1, E2
seminar iz Odabranih procesa kemijske industrije
3_PK, 3_PKT_ZO
seminar iz Anorganskih procesa u heterogenim sustavima
1_DKT_M
Kemija u farmakologiji
3_PK
10.15  
  11.00
Analitička kemija okoliša
2_PKT-ZO, 2_DK_OKB
seminar Termodinamika
2_PKT-KI
  Polimerizacijski procesi
1_DKT_M
11.15  
  12.00
  seminar iz Polimerizacijskih procesa
1_DKT_M
seminar iz Kemije u farmakologiji
3_PK
12.15  
  13.00
seminar iz Analitičke kemije okoliša
2_PKT-ZO, 2_DK_OKB
Biokemija II
3_PK
Hrana i prehrana
1_PPT
Tehnologije remedijacije okoliša
1_DKT-ZO
seminar Projektiranje procesa
1_DPT
13.15  
  14.00
 
14.15  
  15.00
    seminar iz Hrane i prehrane
1_PPT
grupe E1, E2
seminar Tehnologije remedijacije okoliša
1_DKT-ZO
 
15.15  
  16.00
         
16.15  
  17.00
Osnove strojarstva
1_SZOM
       
17.15  
  18.00
seminar Osnove strojarstva
1_SZOM
grupe F1, F2
       
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00