Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 12.02.2020 8:11
A02 veliki amfiteatar (250 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
seminar Tehnološke operacije
2_PKT-KI, 2_PKT-ZO, 2_PPT
Osnove strojarstva
1_PKT-KI
  Matematika 2
1_PKT, 1_PK
Anorganska kemija
1_PKT, 1_PPT
9.15  
  10.00
seminar iz Osnova strojarstva
1_PKT-KI
grupe A1, A2, A3, B1, B2, B3
 
10.15  
  11.00
  Opća mikrobiologija
1_PPT, 2_PKT-ZO, 1_DK_OKB
Kataliza
2_PK, 2_PKT-KI
Fizika 2
1_PKT, 1_PK
11.15  
  12.00
   
12.15  
  13.00
seminar iz Fizike
1_PKT-KI-A, 1_PKT-KI-B
grupe A1, A2, A3, B1, B2, B3
Sigurnost pri radu
3_PKT_KI, 3_PKT-ZO, 3_PPT, 1_SZOM
seminar iz Katalize
2_PK, 2_PKT-KI
 
13.15  
  14.00
      Tehnološke operacije
2_PKT-KI, 2_PKT-ZO, 2_PPT
14.15  
  15.00
seminar iz Analitičke kemije
3raz_PKT
      Tehnološke operacije
2_PKT-KI, 2_PKT-ZO, 2_PPT
15.15  
  16.00
Analitička kemija
1_PKT-KI-A, 1_PKT-KI-B, 1_PPT
      Tehnološke operacije
2_PKT-KI, 2_PKT-ZO, 2_PPT
16.15  
  17.00
       
17.15  
  18.00
       
18.15  
  19.00
       
19.15  
  20.00