Raspored predavanja
za zimski semestar  ak. god. 2023./24.Raspored po studijima i smjerovima

Farmacija

Raspored turnusne nastave za studente Farmacije

1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina
 
Preddiplomski studij
 
PK
PKT
PPT
1.
2.
3.
 
Diplomski studij
 
DK
DK
DKT
DKT
DPT
1.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
1. godina
2.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
2. godina
 
Diplomski sveučilišni studij Chemical and Environmental Technology, 1. god.
 


Zauzetost predavaonica


 

 

Datum zadnje promjene: 23.10.2023 12:45 (Eni Generalić)