Raspored predavanja
za ljetni semestar  2020/21Raspored po studijima i smjerovima

Farmacija

Raspored turnusne nastave za studente Farmacije

1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina
 
Preddiplomski studij
 
PK
PKT
PPT
1.
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
1. godina
2.
3.
 
Diplomski studij
 
DK
DK
DKT
DKT
DPT
1.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
1. godina
2.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
2. godina
 
Stručni studij
SZOM
Zaštita i oporaba materijala
1. godina
 


Zauzetost predavaonica


 

 

Datum zadnje promjene: 25.02.2021 10:57 (Eni Generalić)